เลือกเครื่องวัดน้ำตาล ใช้สักเครื่อง…ต้องดูอะไรบ้าง?