แนวทางการ เลือกซื้อเตียงผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ อย่างไรให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ?

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า การนอนหลับอย่างมีความสุข “เตียง” คือปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการนอนหลับที่มีคุณภาพ สำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ป่วย ซึ่งร่างกายไม่ได้แข็งแรงพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างเต็มที่ การนอนเตียงธรรมดา อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกสบายนัก และอาจก่อให้เกิดอันตรายที่ไม่คาดคิดบทความนี้จะนำเสนอความรู้ในการ เลือกซื้อ เตียงผู้ป่วย หรือเตียงผู้สูงอายุ ที่สามารถปรับท่าทางได้ประเภทต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบความแตกต่าง ข้อดี ข้อเสียของ เตียงผู้ป่วย หรือเตียงผู้สูงอายุแต่ละประเภท และนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เลือกซื้อเตียงผู้ป่วย ได้ด้วยตนเองค่ะ 

เลือกซื้อเตียงผู้ป่วย

 

” เพราะ เตียงผู้ป่วย ที่ดีที่สุด คือเตียงที่เหมาะสมกับผู้ใช้งานที่สุด “

ดังนั้น เตียงผู้ป่วย ที่สามารถปรับท่าทางต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต จึงเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย สามารถใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น และยังช่วยเสริมความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือตนเองได้อีกด้วย

เตียงผู้ป่วย ไฟฟ้า

เตียงผู้ป่วย ในท้องตลาดมีหลากหลาย ซึ่งคุณสมบัติของเตียงนั้นก็มีแตกต่างกันไป ดังนั้นเราจึงควรเลือก เตียงผู้ป่วย ที่ตอบโจทย์ และเหมาะสมกับการใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วย และผู้ดูแลได้อย่างเต็มที่ค่ะ เตียงผู้ป่วย สามารถแบ่งประเภทได้หลายแบบ สำหรับบทความนี้เราจะแบ่งประเภทเตียงตามการควบคุม และ ความสามารถในการปรับท่าทางค่ะ

หากแบ่งประเภทตามการควบคุุม
จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

1. เตียงผู้ป่วย แบบมือหมุน

 • เตียงที่ควบคุมการปรับท่าต่างๆด้วยเพลาแบบมือหมุน ซึ่งจะมีจำนวนเพลาบริเวณปลายเตียงตามจำนวนท่าของเตียงที่ปรับได้

2. เตียงผู้ป่วย แบบไฟฟ้า

 • เตียงที่ปรับท่าต่างๆด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และควบคุมการปรับท่าผ่านรีโมทคอนโทรล หรือแผงควบคุม

ประเภทเตียงผู้ป่วย

หากแบ่งประเภทตามความสามารถในการปรับท่าทาง
จะถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท 

 • 1 ไกร์ : ปรับพนักพิงหลัง
 • 2 ไกร์ : ปรับพนักพิงหลัง และท่าชันเข่า
 • 3 ไกร์ : ปรับพนักพิงหลัง ท่าชันเข่า และระดับความสูง-ต่ำของเตียง
 • 4 ไกร์ : ปรับพนักพิงหลัง ท่าชันเข่า ระดับความสูง-ต่ำของเตียง และท่าหัวสูง-เท้าต่ำ
 • 5 ไกร์ : ปรับพนักพิงหลัง ท่าชันเข่า ระดับความสูง-ต่ำของเตียง ท่าหัวสูง-เท้าต่ำ และท่าหัวต่ำ-เท้าสูง

ทั้งนี้ จำนวนไกร์ = จำนวนท่าที่ปรับได้ แต่ท่าทางที่ปรับได้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต เช่น เตียงผู้ป่วย ประเภท 2 ไกร์ อาจจะปรับได้ในส่วนของท่าสูง-ต่ำ และพนักพิงหลัง

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ เตียงผู้ป่วย

 • มีขนาดไม่ต่ำกว่า 90×200 เซนติเมตร
 • มีความสูงจากพื้นถึงพื้นเตียง 25-40 เซนติเมตร
 • ความสูงของราวกั้นเตียงเมื่อวัดจากฟูก ไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร
 • วัสดุที่ใช้ผลิตมีความแข็งแรง ไร้สนิม ง่ายต่อการทำความสะอาด
 • ระบุน้ำหนักสูงสุดที่เตียงสามารถรับได้ (Safe working load)

เลือกซื้อเตียงผู้ป่วย อย่างไรดี?
แนวทางการเลือกซื้อ เตียงผู้ป่วย หรือเตียงผู้สูงอายุ

 • เตียงทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิมได้ง่าย สามารถรับน้ำหนักได้อย่างน้อย 150 Kg เป็นต้นไป (เพราะยิ่งรับน้ำหนักได้มาก = มีความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน) หากเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ควรเลือกใช้เตียงที่รับน้ำหนักได้สูงๆ เพราะการทำกายภาพในบางครั้ง เตียงต้องรับน้ำหนักผู้ทำกายภาพด้วย
 • มีระบบความปลอดภัยต่างๆ เช่น ราวข้างเตียงที่มีความสูงที่เหมาะสม หรือ ระบบล๊อคล้อเตียง
 • ความยาวของเตียงโดยทั่วไป จะอยู่ที่ประมาณ 200 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความยาวที่พอเหมาะ และไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด 
 • ความสูงของเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุที่ดีนั้น ควรสูงจากพื้นอย่างน้อยประมาณ 40 เซนติเมตร หรือมีความสูงประมาณข้อพับเข่าของผู้สูงอายุ เมื่อเวลาลุกขึ้นนั่ง เพื่อที่จะยืน หรือทำกิจกรรมใดๆ จะได้วางเท้าถึงพื้นพอดี หากเตียงสามารถปรับได้ต่ำกว่า 40 เซนติเมตร ก็จะมีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากการพลัดตกเตียง
 • ความสวยงาม ก็เป็นสิ่งสำคัญ เตียงที่มีความสวยงามจะทำให้ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่รู้สึกหดหู่ และเหมาะเป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับตกแต่งภายในบ้าน
 • หากเป็นเตียงไฟฟ้า ควรพิจารณาที่มอเตอร์ของเตียง แนะนำให้เลือกเตียงที่ใช้มอเตอร์ที่ผลิตในยุโรปจะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่ามอเตอร์ที่ผลิตในจีน และควรเลือกเตียงที่มีจำนวนมอเตอร์เท่ากับจำนวนท่าที่ปรับได้ (เพราะมอเตอร์ไม่ทำงานหนัก สามารถใช้งานได้นานกว่า )
 • ผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าต้องมีใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ และหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (อย.)
 • โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐานการผลิตจาก อย. หรือมาตรฐาน ISO 13485 (มาตรฐานคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์)
 • มีมาตรฐาน IEC 60601-2-38 (มาตรฐานเตียงผู้ป่วย) หรือ IEC 60601-2-52 (มาตรฐานประสิทธิภาพการใช้งาน)
 • พิจารณาตามความต้องการของผู้ใช้งาน

เปรียบเทียบ เตียงผู้ป่วย แบบมือหมุน Vs เตียงผู้ป่วย แบบไฟฟ้า

เตียงผู้ป่วย แบบมือหมุน
ข้อดี : ราคาไม่สูง ไม่ใช้ไฟฟ้า น้ำหนักเบา

ข้อเสีย : ใช้มือหมุนในการปรับระดับ ผู้ดูแลต้องก้มบ่อย อาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพในระยะยาว และผู้ป่วยไม่สามารถปรับเตียงได้ด้วยตนเอง

เตียงผู้ป่วย แบบไฟฟ้า
ข้อดี : ลดภาระของผู้ดูแล ผู้ป่วยสามารถปรับเตียงได้ด้วยด้วยตนเอง ช่วยเสริมให้ผู้ป่วยตระหนักถึงความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง อำนวยความสะดวกในการใช้งานทั้งผู้ป่วย และผู้ดูแล

ข้อเสีย : ราคาสูง และใช้ไฟฟ้าในการทำงาน

Credit : คู่มือแนวทางการเลือกซื้อ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในเชิงเทคนิค และวิศวกรรม : เตียงผู้ป่วย

คู่มือ เตียงผู้ป่วย

 

หวังว่าข้อมูลที่นำเสนอในบทความนี้ จะช่วยให้ผู้อ่านได้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อเตียงที่ช่วยอำนวยความสะดวก และดูแลคนที่คุณรักได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ และความต้องการนะคะ หากยังมีข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทได้ค่ะ ยินดีให้คำปรึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆค่ะ ^^

สำหรับสินค้าของทางบริษัทนั้น เรามีเตียงปรับไฟฟ้าจากเยอรมัน และฝรั่งเศส ซึ่งมีสินค้าหลากหลายรุ่นให้เลือกค่ะ หากลูกค้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือขอคำปรึกษาต่างๆ สามารถติดต่อ ได้ที่ TEL : 086-524-8555, 02-424-3555  หรือ LINE : @Ptl.com ค่ะ :]

 

สนใจชมสินค้าเตียงไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ คลิกที่นี่

Icon เตียงผู้ป่วย

แนวทางการ เลือกซื้อเตียงผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ อย่างไรให้เหมาะสมกับผู้ใช้งาน ?