61 บรรยากาศการส่งเตียง

บรรยากาศการส่งเตียงไฟฟ้าจากเยอรมัน
และตรวจรับสินค้ากับทางโรงพยาบาล

al-seta61-5

al-seta61-3

al-seta61-4

al-bitech60-13

al-seta61-8

al-seta61-1

al-seta61-7

al-seta61-2


al-hospital61-4

al-hospital61-5

al-hospital61-9

al-hospital61-2

al-hospital61-6

al-hospital61-10

al-hospital61-1

al-hospital61-7

al-hospital61-11

al-hospital61-3

al-hospital61-8