18 / 7 / 60 บรรยากาศการรับเตียงไฟฟ้า จากเยอรมัน 60 ตัว

บรรยากาศการรับเตียงไฟฟ้าจากประเทศเยอรมัน
และตรวจสอบสินค้าด้วยช่างของบริษัทที่ผ่านการอบรมจากบริษัทผู้ผลิต

al-1-1

al-dali60-5

al-dali60-9

al-dali60-2

al-dali60-6

al-dali60-3

al-dali60-7

al-dali60-4

al-dali60-8