ผู้สูงอายุลืมกินยา…ทำไงดี?

ผู้สูงอายุลืมกินยา…ทำไงดี?

Content25-2
ผู้สูงอายุเป็นวัยที่คนส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว และต้องกินยาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่การกินยาของผู้สูงวัยนั้นค่อนข้างน่าเป็นห่วงกว่าวัยอื่นๆ เนื่องจากอายุที่มากขึ้น การทำงานของร่างกายก็เสื่อมถอยตามลงไปด้วย ทำให้เกิดอุปสรรคในการกินยาที่ถูกวิธี เช่น มีปัญหาด้านสายตา (ทำให้ไม่สามารถอ่านฉลากยาที่มีตัวอักษรขนาดเล็กได้) ความจำไม่ค่อยดี (ลืมกินยา กินยาผิด กินยาเกินขนาด) เป็นต้น หากกินยาไม่ถูกวิธีแล้ว นอกจากอาการของโรคจะไม่ดีขึ้น ยังเป็นอันตรายอีกด้วย

ปัญหาในการกินยาของผู้สูงวัย
– ลืมกินยา
– ซื้อยามากินเอง
– กินยาของคนอื่น แบ่งยาให้คนอื่นกิน
– หยุดยา หรือ ปรับขนาดยาเอง
– กินยาเยอะ จนยาตีกัน โดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อประเมินว่ายามีปฏิกริยาต่อกันหรือไม่
– กินยาไม่ตรงเวลา
– เก็บรักษายาไม่ถูกวิธี

 

Content25-1

วิธีการช่วยให้ผู้สูงอายุกินยาอย่างถูกวิธี
– ผู้ดูแลควรชี้แจงลักษณะยา สรรพคุณของยา และให้คำแนะนำที่เข้าใจง่ายให้กับผู้สูงวัย
– เขียนวิธีการกินยา จำนวน และเวลาที่ต้องกินยาอย่างชัดเจน ตัวอักษรขนาดใหญ่ติดบนฉลากยา
– จัดยาแยกใส่กล่องตามช่วงเวลาที่รับประทาน เช่น เช้า – กลางวัน – เย็น – ก่อนนอน (และแยกย่อยเป็นก่อน-หลังอาหาร)
– นาฬิกาปลุกข้อมือ หรือ โทรศัพม์มือถือ ตั้งเตือนให้ทานยาตามเวลา
– ผู้ดูแลหยิบยาให้ผู้สูงอายุกินเองกับมือ เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด

 

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับยาที่ต้องกิน ( ควรถามรายละเอียดจากเภสัชเสมอ )
– ยานี้ช่วยในเรื่องอะไร
– ยานี้กินอย่างไร ช่วงเวลาไหน
– ถ้าลืมกินยาต้องทำอย่างไร
– ยานี้มีผลข้างเคียงอะไรไหม
– ต้องกินยาเป็นระยะเวลาเท่าใด
– วิธีการเก็บรักษายา

 

ผู้สูงอายุลืมกินยา

 

คำแนะนำ
– ผู้ดูแลควรสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น และแจ้งให้แพทย์ทราบ เพราะ ความผิดปกติบางอย่างอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้
– เมื่อไปพบแพทย์ ผู้ดูแลควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยาที่ใช้ปัจจุบันทั้งหมด ( ป้องกันเรื่องยาตีกัน และอันตรายจากปฏิกริยาของยา ) ปัญหาในการกินยา รวมถึงอาการทั่วไปของผู้สูงอายุที่สังเกตเห็น
– ยาก่อนอาหารรับประทานก่อนอาหารอย่างน้อย 30 นาที และยาหลังอาหารสามารถทานได้ทันทีหลังทานอาหารเสร็จ
– ถ้าลืมทานยา ควรถามแพทย์ หรือเภสัชกรว่าปฏิบัติตัวอย่างไร เพราะ ยาแต่ละชนิดมีวิธีการทานแตกต่างกัน ( แนะนำให้ถามเผื่อไว้ตั้งแต่ได้รับยามาครั้งแรก )
– ควรแกะยาออกจากแผงตอนจะกินยาแล้วเท่านั้น เพราะ ยาบางชนิดมีความไวต่อแสง และความชื้น ( หากต้องการจัดยาเป็นชุด ให้ตัดแผงยาตามเม็ด )
– ควรพบแพทย์ตามเวลานัดสม่ำเสมอ เพื่อติดตามอาการ และให้แพทย์ประเมินอาการของโรค การทำงานของตับ ไต และปรับขนาดยาที่เหมาะสม

ผู้สูงอายุลืมกินยา…ทำไงดี?