ประโยชน์ของเตียงไฟฟ้า…ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้หรือไม่ ?

เตียงไฟฟ้า จัดได้ว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อโรงพยาบาลทุกแห่ง ซึ่งประเทศไทยเรานั้นยังไม่สามารถผลิตเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่ซับซ้อน หรือมีความแข็งแรง คงทน มากพอสำหรับการใช้งานภายในโรงพยาบาล จึงจำเป็นต้องมีการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการบันทึกสถิติไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีการนำเข้า เตียงคนป่วย ประมาณ 17,417 ตัว และคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 800 ล้านบาทเลยทีเดียว 

เตียงคนป่วย

สำหรับเตียงไฟฟ้า แต่เดิมนั้นถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลโดยเฉพาะ ดังนั้น เตียงผู้ป่วย ปรับไฟฟ้า จึงถูกออกแบบมีฟังก์ชันมากมายเพื่ออำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ และตัวของผู้ป่วยเอง เช่น การปรับระดับส่วนพนักพิงหลังของผู้ป่วยเพื่อลุกขึ้นนั่งทำกิจกรรมต่างๆ, การปรับระดับความสูง-ต่ำของ เตียงผู้ป่วย หรือ การปรับส่วนหัวหรือส่วนท้ายของ เตียงผู้ป่วย ให้มีองศาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เป็นต้น

แต่ในปัจจุบัน เตียงที่สามารถปรับไฟฟ้าได้ถูกนำมาใช้กับ ผู้สูงอายุ มากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุ เป็นวัยที่มีความสามารถทางร่างกายเสื่อมถอยลง หรือในบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนวัยหนุ่มสาว การที่มีเตียงไฟฟ้า จะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้น รวมถึงช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และยังสามารถช่วยเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง เพราะ ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้นเมื่อเทียบกันการใช้เตียงธรรมดา

  • ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ ให้สามารถรองรับการใช้งานของผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี มีฟังก์ชั่นที่อำนวยความสะดวก โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุระหว่างการพักฟื้น เช่น การรับประทานอาหาร การที่ เตียงผู้ป่วย สามารถปรับระดับได้นั้น ก็จะทำให้สามารถลุกขึ้นนั่งได้ง่ายขึ้น ไม่ต้องออกแรง  ไม่ต้องหาอุปกรณ์มาดันหลังเพื่อทรงตัว หรือให้ผู้ดูแลคอยพยุงให้นั่ง ดังนั้น นอกจากช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำของผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุเเล้ว การใช้เตียงไฟฟ้ายังช่วยลดภาระของผู้ดูแลได้มากทีเดียว
  • มีการติดตั้งล้อเลื่อน ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ ก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันที ต่างจากการใช้เตียงธรรมดาที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หากเกิดกรณีฉุกเฉินก็จะทำให้มีการกระแทก และอาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้นั่นเอง นอกจากนี้ยังช่วยให้ทำความสะอาดใต้เตียงได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

 

Content8-2

Content8-4

  • ออกแบบสำหรับการนอนพักฟื้น ดังนั้น เตียงผู้ป่วย ปรับไฟฟ้าจึงถูกออกแบบให้มีการระบายอากาศที่ดี ส่งผลดีต่อผู้นอน โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการของแผลกดทับ
  • คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ตามข้อกำหนดการผลิตในมาตรฐานความปลอดภัยสากลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์ ดังนั้นการใช้ เตียงผู้ป่วย ปรับไฟฟ้า จึงเหมาะกับตัวผู้ป่วยมากที่สุด

จากเหตุผลที่กล่าวมาด้านบน ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า การมีเตียงไฟฟ้าสักเตียง จะช่วยให้ผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้น

 

สนใจชมสินค้าเตียงไฟฟ้า สำหรับผู้ป่วย หรือผู้สูงอายุ คลิกที่นี่

Icon เตียงผู้ป่วย

ประโยชน์ของเตียงไฟฟ้า…ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุจำเป็นต้องใช้หรือไม่ ?