ทำกาพภาพบำบัด ให้ผู้ป่วยติดเตียงอย่างไรดี?

ทำกาพภาพบำบัด
ให้ผู้ป่วยติดเตียงอย่างไรดี?

ทำกายภาพบำบัด

ปกติเเล้ว การทำกายภาพบำบัด จะทำเพื่อช่วยฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อ กล้ามเนื้อ หรือทำเพื่อผ่อนคลาย แต่สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นั้น จะต้องทำกายภาพบำบัดแบบ Passive Rehabilitation exercise เพื่อช่วยเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆไม่ให้ติด ในขณะที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ รวมถึงการทำให้ผู้ป่วยตระหนักในความสามารถของตนเองจากการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นขณะทำกายภาพบำบัดร่วมกับผู้ดูแล เช่น ตะแคงตัว ลุกนั่ง เป็นต้น

สำหรับในบทความนี้ เราได้ศึกษา และรวบรวมท่าทำกายภาพเบื้องต้น ที่ผู้ดูแลสามารถทำตามได้ อย่างไรก็ตาม ข้อแนะนำในการทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยติดเตียงนั้น ผู้ดูแลต้องเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ และควรทำซ้ำทุกวัน ท่าละ 10 ครั้ง/Set และควรทำ 3 Set/วัน เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยให้มากที่สุดค่ะ และที่สำคัญหากมีเตียงผู้ป่วยที่ปรับไฟฟ้าได้ก็จะช่วยให้ผู้ดูแลสะดวกมากขึ้นในการทำกายภาพค่ะ

 

ทำกายภาพบำบัด กันเถอะ!

ท่าที่ 1 ยกแขนขึ้น-ลง

1

จับบริเวณข้อศอก และข้อมือของผู้ป่วยให้หงายขึ้น ยกขึ้นตรงๆ ตามแนวระนาบข้างลำตัวเป็นจังหวะช้าๆ ยกขึ้นให้สุดจนถึงขนานกับหู แล้วเอาลงช้าๆเป็นจังหวะ 

 

ท่าที่ 2 กาง-หุบแขน

2

จับบริเวณข้อศอก และข้อมือของผู้ป่วยพร้อมกางแขนออกมาด้านข้าง ค่อยๆงอข้อศอกและเหยียดแขนขึ้นชิดศีรษะ แล้วจึงงอข้อศอกกลับมาในทิศทางเดิม 

 

ท่าที่ 3 หมุนข้อไหล่ เข้า-ออก

3

จับบริเวณข้อศอก และข้อมือของผู้ป่วยพร้อมกางแขนออกมาด้านข้างตั้งเป็นมุมฉาก 90 องศา ดันแขนผู้ป่วยลงด้านบน 10 ครั้ง และดันลงด้านล่าง 10 ครั้ง

 

ท่าที่ 4 งอ-เหยียดข้อศอก

4

วางแขนของผู้ป่วยแนบลำตัว แล้วหงายฝ่ามือขึ้น งอข้อศอกขึ้นจนมือแตะไหล่ผู้ป่วย แล้วจึงเหยียดออกช้าๆ 

 

ท่าที่ 5 กระดกข้อมือขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา

6

จับบริเวณข้อมือของผู้ป่วยเเล้วกระดกมือขึ้น-ลง 10 ครั้ง เเล้วจึงจับมือบิดไปทางซ้าย-ขวา 10 ครั้ง

 

ท่าที่ 6 งอข้อนิ้วมือ

7

กำมือผู้ป่วย และกางออก 10 ครั้ง
พับนิ้วของผู้ป่วยทีละนิ้วเรียงกันไป 10 ครั้ง
จับนิ้วหัวแม่มือ เเล้วอีกข้างจับนิ้วที่เหลิือมาแตะที่นิ้วหัวแม่มือทีละนิ้ว 10 ครั้ง

 

ท่าที่ 7 กางนิ้วมือ

8

กางนิ้วมือผู้ป่วยเข้า-ออก 10 ครั้ง

 

ท่าที่ 8 งอ-เหยียดข้อสะโพก

9

ยกขาขึ้นเเล้ววางตั้งไขว้กับขาอีกข้าง ค่อยๆกดน้ำหนักลงจนตึง จึงคลายออก ทำด้านละ 10 ครั้ง

 

ท่าที่ 9 งอ-เหยียดข้อสะโพก

10

จับบริเวณข้อเท้า และ ข้อเข่าด้านล่าง เเล้วยกขาขึ้นเป็นมุมฉาก ทำข้างละ 10 ครั้ง

 

ท่าที่ 10 กาง-หุบข้อสะโพก

11

จับบริเวณข้อเท้า และข้อเข่า ยกขาขึ้นเล็กน้อย เเล้วกางออกด้านข้าง 45 องศาเเล้วหุบเข้า ข้างละ 10 ครั้ง

 

ท่าที่ 11 กระดกข้อเท้าขึ้น-ลง / ซ้าย-ขวา

12

ช้อนส้นเท้า และจับบริเวณหน้าแข้ง ยกส้นเท้าขึ้นจนรู้สึกตึงค้างไว้ 10 วินาที เเล้วจึงเอาลง ทำข้างละ 10 ครั้ง 13

หลังจากนั้นบิดข้อเท้าไปทางซ้าย และขวาสลับกัน 10 ครั้ง

 

ท่าที่ 12 กระดกนิ้วเท้าขึ้น-ลง / กาง-หุบ

14

กดปลายนิ้วเท้าขึ้น-ลง สลับกัน 10 ครั้ง
กางนิ้วเท้าให้รู้สึกตึงเเล้วหุบ ข้างละ 10 ครั้ง  

 

VDO ประกอบเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น !

 

Credit : กลุ่มงานเวชกรรม โรงพยาบาลน่าน

ทำกาพภาพบำบัด ให้ผู้ป่วยติดเตียงอย่างไรดี?