เครื่องชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง

HOM 500KL 1600x600

เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
รุ่น 500 KL

HOM 553KL 1600

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก
รุ่น 553 KL

HOM 549KL 1600

เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กทารก
รุ่น 549 KL